Doozypack

กล่อง Power Box Doozy Size H+

ขนาด 44.6x39.6x33.6

1 แพ็ค มี 10 ใบ

฿548.5 /แพ็ค (฿54.85/ใบ)

In stock

กล่อง Power Box Doozy Pack หนา 5 ชั้น พิมพ์ 'ผู้รับ- ผู้ส่ง'กล่องกระดาษสีน้ำตาลทองลอน BC กล่องคุณภาพดีราคาถูก พร้อมปกป้องสินค้าหลายประเภทเพื่อการขนส่ง เช่น ถุง pouch, ผลไม้ และอื่นๆ ไม่แนะนำให้บรรจุสินค้าเกิน 10 กก. กล่องพัสดุแข็งแรง ไม่มีขั้นต่ำ ??

สินค้าแนะนำ

Doozy Pack Lite Box Size 00

฿36/แพ็ค(฿1.8/ใบ)

฿34/แพ็ค(฿1.7/ใบ)

In stock

เทปใส

฿162/แพ็ค(฿27/ม้วน)

In stock