Doozypack

Doozy Pack Lite Box Size A

ขนาด 14X20X6 ซม.

1 แพ็ค มี 20 ใบ

฿49.4 /แพ็ค (฿2.47/ใบ)

In stock

กล่องลูกฟูก หนา 3 ชั้น (Single wall) ลอน B กระดาษ TI  แพ็ค 20 ใบ/ ขนาด A (14X20X6 ซม.)/  พิมพ์ 'Thank You :)' ' Have a nice :Day'  ด้าน หน้า ด้านข้าง และฝากล่องด้านใน/หนา 3 ชั้น ลอน B (ขนาดความหนา ~2.5-3mm)

สินค้าแนะนำ

กล่อง Power Box Doozy Size H+

฿350/แพ็ค(฿35/ใบ)

In stock

ฉากกั้น I-Space 80x60 ลายใบไม้

฿1790/แพ็ค(฿358/ชิ้น)

In stock