Doozypack

กล่องผลไม้ Size S

ขนาด 24x37x14

1 แพ็ค มี 10 ใบ

฿242.5 /แพ็ค (฿24.25/ใบ)

In stock

กล่อง Fruity Doozy หนา 5 ชั้น พิมพ์ 'ผู้รับ- ผู้ส่ง'กล่องกระดาษสีน้ำตาลทองลอน BC กล่องคุณภาพดีราคาถูก พร้อมปกป้องผลไม้ เจาะรูเพื่อให้ผลไม้หายใจได้ พร้อมช่องมือจับช่วยให้หยิบยกได้สะดวก ไม่แนะนำให้บรรจุสินค้าเกิน 5 กก. และเรียงซ้อนได้ไม่เกิน 10 ชั้น ??

สินค้าแนะนำ

Doozy Pack Lite Box Size 0+4

฿61/แพ็ค(฿3.05/ใบ)

In stock

เทปใส

฿162/แพ็ค(฿27/ม้วน)

In stock

กล่องขนมเบรก Snack Box (ส้ม) S

฿104.75/แพ็ค(฿5.24/ใบ)

In stock